Drug design

دوره طراحی محاسباتی دارو شامل QSAR ، داکینگ و مدلسازی فارماکوفور

زندگی انسان همواره با وقوع انواع بیماری‌هایی‌که سلامت او را به مخاطره انداخته، رو به رو بوده است و یکی از مهمترین دغدغه‌های محققان یافتن داروهای موثر، برای رفع این معضل و یا کاهش عوارض این بیماری‌ها بوده است. بنابراین داروهای ایده آل، همیشه مورد در خواست جامعه بشری هستند. در گذشته روند کشف و توسعه داروهای جدید، به روش آزمون و خطا صورت می‌گرفت که روشی وقت‌گیر و هزینه‌بر بوده است. برای پرداختن به این چالش ها چندین روش بین رشته ای برای روند توسعه دارو مورد نیاز هستند که در مجموع مبنای طراحی داروی منطقی را تشکیل می دهند. امروزه روند پیشرفت در علوم کامپیوتر و محاسبات منجر به جایگزینی روشهای منطقی و محاسباتی به جای روشهای سنتی و تصادفی در زمینه طراحی دارو شده است. بنابراین طراحی محاسباتی دارو به صرفه¬ جویی در زمان و هزینه های آزمایشگاهی و پژوهشی می انجامد. محتوای این کارگاه در دو بخش شامل «بخش اول: مقدمه ای بر فرآیند طراحی دارو- آموزش مبانی QSAR داکینگ و مدل فارماکوفور» و «بخش دوم: آموزش عملی QSAR داکینگ و مدل فارماکوفور » تهیه شده است. انتظار می رود این کارگاه به دانشجویان و محققان کمک کند تا به فراخور رشته و نیاز خود، درک اولیه برای ورود به دنیای طراحی دارو را کسب نموده؛ سپس متناسب با نوع فعالیت¬های علمی خود پایه¬ ی محاسباتی و ریاضیاتی خود را تقویت نمایند.

سرفصل مطالب:

 1. آموزش QSAR بصورت تئوری و عملی:
  1. معرفی QSAR و مفاهیم اولیه
  2. انتخاب و آماده سازی داده ها
  3. رسم و بهینه سازی ساختار ترکیبات
  4. محاسبه توصیف کننده ها
  5. انتخاب توصیف کننده های مهم
  6. مدسازی خطی و غیر خطی
  7. ارزیابی مدل
  8. معرفی ابزارهای مورد استفاده برای مدلسازی QSAR
 2. آموزش مدلسازی فارماکوفور بصورت تئوری و عملی:
  1. معرفی فارماکوفور و مفاهیم اولیه
  2. معرفی ابزارهای مختلف مدلسازی فارماکوفور
  3. ایجاد مدل فارماکوفور بر اساس ساختار کمپلکس دارو-پروتیین
  4. ارزیابی مدل فارماکوفور
  5. استفاده از مدل فارماکوفور برای غربالگری مجازی
 3. آموزش مدلسازی فارماکوفور بصورت تئوری و عملی:
  1. آموزش مبانی تئوری
  2. آموزش عملی


زمان برگزاری: 13 و 14 اسفند، صبح


Tags

drug workshop
 • Date : 2023-03-03 - 2023-03-04