Gene regulatory networks

بازسازی شبکه‌های تنظیمی ژنی با استفاده از داده‌های بیان ژن

بازسازی شبکه‌های تنظیمی ژنی (gene regulatory networks) یکی از موضوعات مهم تحقیقات در زیست‌شناسی سامانه‌هاست و روش‌های محاسباتی بسیاری برای این کار طراحی شده‌اند. رویکردهای بازسازی بر اساس بیان ژن یکی از دسته‌های اصلی این روش‌های محاسباتی هستند که به علت در دسترس بودن این نوع از داده‌ها بسیار محبوبند. هدف از این کارگاه آشنایی با بعضی از روش‌های بازسازی شبکه‌های تنظیمی ژنی از روی داده‌های بیان ژن است.

مباحث کارگاه:

 • معرفی اولیه‌ی شبکه‌های تنظیمی ژنی و روش‌های محاسباتی ساخت این شبکه‌ها
 • معرفی بعضی از منابع برای دریافت داده‌های بیان ژن (مانند GEO)
 • بعضی آنالیزهای اولیه برای بررسی داده‌های بیان ژن (خوشه‌بندی و PCA)
 • معرفی بعضی از روش‌های بازسازی شبکه‌های تنظیمی ژنی و نحوه‌ی استفاده از آن‌ها
 • بعضی از روش‌های ارزیابی شبکه‌های بازسازی شده

 • مدت زمان: ۴ ساعت

  تعداد نفرات: ۵ تا ۱۵ نفر


  زمان برگزاری: 15 اسفند، بعد از ظهر


  • Date : 2023-03-07